fremtidsfuldmagt.tips

universadvokaterfremtidsfuldmagt.tips er din genvej til at gøre den dag, hvor du måtte blive hjælpeløs, en hel del lettere og tryggere for dig og dine nærmeste. Din port til hurtig og kompetent advokatbistand.

Ring eller mail til Sofie

Det koster ikke noget ...
Sofie Thøgersen
89 34 35 06
st@universadvokater.dk

Hvad kan jeg bestemme i en fremtidsfuldmagt?

Med en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvem der skal repræsentere dig, hvis du på et tidspunkt bliver svækket, enten fysisk eller mentalt.

Hvis du er ude af stand til selv at varetage økonomiske og personlige forhold, og du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, vil Familieretshuset beskikke en værge, som du ikke selv har indflydelse på valget af.

Det er derfor en god ide at oprette en fremtidsfuldmagt, inden det er for sent, så du selv kan pege på, hvem der måske skal varetage dine økonomiske og personlige forhold engang i fremtiden.

Kontakt Sofie Thøgersen for nærmere info på 89 34 35 06 eller st@universadvokater.dk. Den første snak er altid gratis.

Kender du fremtiden?

Nå, ikke. - Så bør du oprette en fremtidsfuldmagt!

På et tidspunkt bliver du måske af fysiske eller mentale årsager så svækket, at du ikke selv kan varetage dine økonomiske og personlige interesser. Så skal andre gøre det for dig.

Har du ikke oprettet en fremtidsfuldmagt, og gør fx demens eller en blodprop dig ude af stand til at klare nødvendige økonomiske eller personlige opgaver, vil Familieretshuset beskikke en værge for dig. Det sker, uden at du kan bestemme, hvem værgen skal være, og du vil typisk have meget lidt indflydelse på processen i øvrigt.

Med en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvem der skal repræsentere dig, og hvad pågældende skal kunne og ikke kunne.

TIPS
Fremtidsfuldmagt: univers universadvokater eller gør-det-selv online?

Du kan muligvis spare et par hundrede kroner ved selv at oprette din fremtidsfuldmagt online.

Overvejer du den løsning, bør du, når du skal træffe dit valg, bl.a. være opmærksom på,

 • at du hos universadvokater altid kommer til at tale med en erfaren jurist om præcis din situation. Vi stiller også de spørgsmål og giver de svar, som robotten ikke er kodet til.
 • at vi er et advokatfirma. Blandt meget andet betyder det,
  • at vi har den relevante uddannelse, og at vi har pligt til løbende at efteruddanne os,
  • at vi skal efterleve de strikse advokatetiske regler,
  • at der kan klages til Advokatnævnet, og at vi kan straffes, hvis vi ikke følger reglerne,
  • at vores rådgivning er dækning af en ansvarsforsikring.

Er det risikoen værd?

Så let og billigt er det

Vi laver din fremtidsfuldmagt for dig for kr. 1.250 incl. moms.* **

Er I et par, er prisen for to fremtidsfuldmagter i alt kr. 1.750 incl. moms ved samtidig ekspedition.* **

Sådan foregår det:

 1. Du kontakter os ved at klikke KONTAKT nedenfor.
 2. Vi sender dig en mail, og beder om de nødvendige oplysninger. Samtidig beder vi dig om at betale et depositum svarende til vores salær.
 3. Vi mailer dig et udkast til fremtidsfuldmagten.
 4. Vi ringer dig op et par dage senere for at høre, om udkastet er korrekt, om du har overvejet alle muligheder med en fremtidsfuldmagt, og om du har spørgsmål.
 5. Vi mailer dig en udførlig instruks om, hvordan du først registrerer fuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregisteret (tinglysningsretten) med dit NemID og derefter underskriver fremtidsfuldmagten for notaren.
 6. Begge de to nævnte underskrifter er nødvendige for, at fremtidsfuldmagten er gyldig. Det koster et gebyr på i alt kr. 300 til statskassen, som du skal betale til notaren i din lokale skifteret,
 7. Får du udfordringer med Fremtidsfuldmagtsregisteret eller notaren, koster det ikke ekstra at spørge os til råds. Heller ikke, hvis du senere kommer i tvivl om noget omkring fuldmagten.


*  Foreligger der særlige omstændigheder, således at der ikke er tale om en standardlignende fuldmagt, kan vi måske ikke nøjes med standardsalæret. Men i så fald indhenter vi din accept af et højere salær, inden vi går i gang.

** Skal vi samtidig med fremtidsfuldmagten oprette andre dokumenter for jer, giver vi jer en særlig god pris også på dem. Det kan være et sædvanligt testamente, et børnetestamente, en ægtepagt eller en samejeoverenskomst.

 KONTAKT

Har du oprettet et behandlingstestamente?

Ved at oprette et behandlingstestamente sikrer du, at lægerne følger dine ønsker i forhold til behandling, når du ikke selv er i stand til at give udtryk for dine ønsker.

I behandlingstestamentet kan du blandt andet registrere dine ønsker i forhold til livsforlængende behandling og diverse behandlinger, der udføres med brug af tvang.

Din registrering træder først i kraft, når du er ude af stand til selv at give udtryk for dine ønsker.

Du kan endvidere bestemme, at de beslutninger, som du har truffet i behandlingstestamentet, kun skal gælde, hvis dine nærmeste pårørende eller eksempelvis en fremtidsfuldmægtig giver deres accept.

Du kan oprette dit behandlingstestamente gratis på sundhed.dk ved at udfylde formularen på hjemmesiden, hvor du ligeledes kan tilbagekalde eller ændre dit behandlingstestamente.

Kontakt gerne Sofie Thøgersen, hvis du har spørgsmål.

Måske skal du også overveje at få lavet en særejeægtepagt?

Som udgangspunkt har ægtefæller fælleseje, hvilket betyder, at ægtefællerne skal dele deres aktiver mv. ligeligt ved separation, skilsmisse og død. Ægtefæller har dog mulighed for at bestemme, at nogle af eller alle deres aktiver i stedet skal være særeje. Særejeaftaler mellem ægtefæller kræver, at ægtefællerne er enige om særeje samt at særejeaftalen indgås ved ægtepagt. Herudover kan man oprette særeje ved, at det i et testamente er bestemt, at arven skal tilhøre modtageren som særeje, og endelig kan særeje bestemmes i et gavebrev.

Der findes i Danmark tre typer særeje: 

 • Skilsmissesæreje, som medfører, at hver ægtefælle ved formuedeling i tilfælde af separation eller skilsmisse beholder sin egen formue, mens formuen ellers deles ved førstafdødes bortgang.
 • Fuldstændigt særeje, hvor hver ægtefælle (eller en ægtefælles dødsbo) ved formuedeling i forbindelse med separation, skilsmisse eller den enes død beholder sin egen formue. Dette medfører, at den længstlevende ægtefælle ikke kan sidde i uskiftet bo.
 • Kombinationssæreje, der er en blanding af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Det betyder, at der, som ved skilsmissesæreje, er særeje ved separation og skilsmisse, og at særejet ved død bliver til fælleseje for afdøde, mens længstlevendes kombinationssæreje bliver til fuldstændigt særeje.

 Udover at man kan vælge mellem de tre nævnte særejetyper, er det muligt at begrænse særejet yderligere ved

 • genstandssæreje, som er ensbetydende med, at særejet er begrænset til et eller flere aktiver, eksempelvis at særejet kun gælder den ene ægtefælles bil.
 • erhvervelsessæreje, hvor en del af den ene ægtefælles formue er særeje, afhængigt af hvordan eller hvornår ægtefællen har erhvervet den pågældende formue. Det kan eksempelvis aftales, at alt hvad ægtefællerne ejede ved ægteskabets indgåelse skal være særeje, men at alt, hvad de erhverver ved arv og gave efterfølgende i deres ægteskab skal være fælleseje.
 • brøkdelssæreje, som indebærer, at særejet kun angår en vis brøkdel eller procentsats af en ægtefælles formue eller af et eller flere bestemte aktiver. Der er ikke grænser for, hvor små eller store brøkerne må være, ligesom der kan aftales forskelligt brøkdelssæreje for forskellige aktiver. De dele af formuen eller et aktiv, der ikke er omfattet af særejet, er fælleseje.
 • sumsæreje, der er en særejeform, hvorefter et bestemt beløb, eller en bestemt del af værdien af et eller flere aktiver, er særeje, mens resten er delingsformue.
 • tidsbegrænset særeje, hvor en ægtefælles formue gøres til særeje i en tidsbegrænset periode, eksempelvis 30 år, hvorefter særejet bortfalder. Formuen indgår herefter som fælleseje.
 • aftrapningssæreje, som i tilknytning til et tidsbegrænset særeje gør det muligt at aftale en gradvis nedskrivning af særejets værdi således, at særejet over tid aftrappes med en bestemt brøkdel/procentdel eller et bestemt beløb.

Det er vigtigt, at du vælger den særejeform, som er rigtig for netop dig/jer. Såfremt du ønsker at høre nærmere om de forskellige typer af særeje, er du velkommen til at kontakte Sofie Thøgersen på tlf. 89 34 35 06 eller på mail st@universadvokater.dk. Det koster ikke noget, før vi aftaler det.

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Sofie Thøgersen
Advokat (L) (Barselsorlov)
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), associeret partner
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Marie Hviid Pedersen
Juridisk konsulent
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Jeanette Stage Pedersen
Juridisk konsulent
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Puk Jespersen
Advokatsekretær
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Maja Fog Matthiasen
Advokatsekretær
Line Nørgaard Andersen
Advokatsekretær
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign